Монтаж на потопяема помпа

При монтаж на потопяема помпа е необходимо да се спазят всички изисквания за безопасност. За целта преди да предприемете монтаж на потопяема помпа винаги трябва да се запознаете с инструкцията зап монтаж и експлоатация. Важно е при избора на помпа да се съобразите с дълбочината на водоизточника, да изчислите необходимите параметтри и едва тогава да изберете, закупите и монтирате потопяемата помпа.

Монтаж на потопяема помпа

монтаж на потопяема помпаПотопяемата помпа или помпа за сондаж могже да я срещнете и като хидрофор за кладенец. Самато помпа има продълговата форма с различна дължина и диаметър. Помпата има вградени защити и филтър за твърди частици. Изработена е от неръждаема стомана. Захранването на помпата се извършва през автоматика. Кабела е специален и е предназначен за работа и експлоатация във вода. Помпата се окача на специално въже, което се закрепва към повърхността. Въжето може да е стоманено или синтетично в зависимост от препоръките. За да работи правилно помпата трябва да е потопена изцяло. При монтаж на потопяема помпа задължително се осигурява защита от работа на сухо. Въпросната защита е схема от датчици за ниво или електронен пресостат.

Хидрофорна система за сондаж

След монтажа на потопяемата помпа се извършва свързване на системата към водопровода на къщата. Необходим е буфрен съд, петорник или петпътен вентил, автоматика, възвратен клапан, спирателни кранове и евентуално електромеханичен клапан. Естествено монтират се измервателни уреди и защити за ток и къси съединения.

При монтаж на потопяема помпа е важно да се спазят правилата за безопасна работа, а имено:

  • При нужда от удължаване на кабел подходящ за работа, от същото сечение

  • Извършване на муфиране при удължаване на кабела за да се предотврати токов удар

  • Да се монтира токова защита

  • Да се осигури стабилно и здраво укрепване на въжето.

  • Правилно и плътно свързване на помпата с тръбата

  • Осигуряване на защита на помпата против работа на сухо

  • Монтаж на филтри за твърди частици

  • Задължителен монтаж на възвратен клапан след помпата

При избор на потопяема помпа, избор на хидрофор, както и свързване на хидрооор е желателно да се обърнете към професионален сервиз за хидрофори.

Comments are closed.