Монтаж на хидрофорни помпи

монтаж на хидрофорни помпиЕлвидом ООД предлага ремонт и  монтаж на хидрофорни помпи и изграждане на хидрофорни системи. Няма да се спускаме в подробности за предназначението на хидрофорите, моделите хидрофори и тяхното приложение. Ще се спрем на начина на монтаж на хидрофори и видовете хидрофорни уредби и хидрофорни системи. В голяма част от сградите в градовете, селата и вилните зони се използват хидрофори. Хидрофора е уредба служеща за поддържане на определено налягане на водата във водопровода на дадената сграда. Хидрофорите имат проста система. Всеки хидрофор и хидрофорна уредба имат помпа за нагнетяване на налягането, пресостат (електронен или механичен пресостат), разширителен или компенсационен съд и електродвигател задвижващ помпата. Всички ицброени елементи на хидрофорната система могат да бъдат изградени по отделно или закупени в окомплектован вид.  Работата на хидрофора е много опростена. Когато има потребление и налягането в компенсаторният/разширителният съд спадне се включва помпата. Налягането се измерва от пресостата.

Сервиз за монтаж на хидрофорни помпи Елвидом ООД София

Ние предлагаме доставка и монтаж на хидрофорни помпи и изграждане на хидрофорни уредби и системи. Хидрофора може да се изгради с различни източници на захранване-водоизточници. Хидрофора може да е захранен от резервоар с вода, от кладенец (хидрофори за кладенци), от сондаж посредством потопяема помпа или от водопровода, които евентуално е с по-ниско налягане.

Как се извършва монтаж на хидрофорни помпи?

Спрямо вида на водоизточника е и начина на изграждане на хидрофорната уредба, а избора на хидрофор зависи от потреблението. Има няколко основни правила преди изграждане и монтаж на хидрофорни помпи:

-винаги да се пресметне потреблението и да се презапаси дебита на помпата и разширителният съд

-винаги се монтира възвратен клапан по посока на водоизточника захранващ хидрофора

-винаги се монтира манометър

-винаги се настройва пресостата

-винаги се монтира филтър за твърди частици преди хидрофорната уредба

-винаги се монтират кранове и байпас за възможност за използване на водопровода (при наличие на такъв)

Ние доставяме и изграждаме хидрофори за цяла софийска област. Доставка на всички необходими материали и части за изграждане на хидрофорна уредба

Comments are closed.