Монтаж на хидрофорни помпи

монтаж на хидрофорни помпиЕлвидом ООД предлага ремонт и  монтаж на хидрофорни помпи и изграждане на хидрофорни системи. Няма да се спускаме в подробности за предназначението им, моделите хидрофори и тяхното приложение. Ще се спрем на начина на монтаж на хидрофори, видовете хидрофорни уредби и хидрофорни системи. В голяма част от сградите в градовете, селата и вилните зони се използват хидрофори.  Хидрофора е уредба служеща за поддържане на определено налягане на водата във водопровода на дадената сграда. Системата може да е с разширителен съд или без, с електронен пресостат или механичен. естествено има още много особености.

 Всеки хидрофор и хидрофорна уредба имат помпа за нагнетяване на налягането, пресостат (електронен или механичен), разширителен или компенсационен съд и електродвигател задвижващ помпата. Всички изброени елементи на хидрофорната система могат да бъдат изградени по отделно или закупени в окомплектован вид. Когато има потребление и налягането в компенсаторният / разширителният съд спадне се включва помпата  Включването се извършва посредством пресостата.

Сервиз за монтаж на хидрофорни помпи Елвидом ООД София

Ние предлагаме доставка и монтаж на хидрофорни помпи и изграждане на хидрофорни уредби и системи. Хидрофора може да се изгради с различни водоизточници. Може да е захранен от резервоар с вода, от кладенец, от сондаж посредством потопяема помпа или от водопровода, които евентуално е с по-ниско налягане.

Как се извършва монтажа?

Спрямо вида на водоизточника е и начина на изграждане на хидрофорната уредба, а избора на хидрофор зависи от потреблението. Има няколко основни правила преди изграждане и монтаж на хидрофорни помпи:

  • -винаги да се пресметне потреблението и да се презапаси дебита на помпата и разширителният съд
  • -винаги се монтира възвратен клапан по посока на водоизточника захранващ хидрофора
  • -винаги се монтира манометър
  • -винаги се настройва пресостата
  • -винаги се монтира филтър за твърди частици преди хидрофорната уредба
  • -винаги се монтират кранове и байпас за възможност за използване на водопровода (при наличие на такъв)

Ние доставяме и изграждаме хидрофори за цяла софийска област. Доставка на всички необходими материали и части за изграждане на хидрофорна уредба. За да се изготви оферта за изграждане на системата е необходимо посещение на място.

Извършваме свързване на хидрофор към водопровод, свързване на хидрофор към помпа, обезвъздушаване на хидрофор, изграждане на хидрофор, ремонт и изграждане на хидрофорна система за кладенец

Comments are closed.