Откриване на скрит теч

откриване на скрит теч

Откриване на скрит теч, откриване и отстраняване на теч

Откриване на скрит теч е понятие за теч с неясено местоположение и причина. Думата теч се използва за изтичане на течност или газ от система зи високо или ниско налягане. Теч може да се наблюдава и при прахообразни и твърди вещества от даден резервоар, бункер или помещение за съхранение. Всеки скрит теч трябва да се локализира и отстрани. Откриване на скрит теч се извършва с необходимо използване на апаратура за откриване на течове.
Ние ще разгледаме по-обстойно течове от ВиК системите. И за да сме по-конкретни ще разгледаме теч от водопровод – тръба с високо налягане и теч от канализация – теч от тръба с ниско налягане.
В повечето случай тръбите са под земята или вградени в стените и подовете на сградите и много рядко, обикновенно в мазетата и гаражите тръбите са открити. Вградените и скрити тръби, при евентуална ВиК авария или повреда създават така нареченте скрити течове от тръби и кнали. Откриването на такъв вид скрит теч от ВиК инсталация в жилищна сграда не е никак лесна работа.
За да се открият скрити течове е необходимо наличие на адекватна и точна паратура с преобразуване на невидимите за окото инфрачервени лъчи и инфрачервено облъчване. Тоава е термокамера. Необходими са също и уреди за преобразуване на ултразвук, които отново е в диапазона на неуловимите за човешкото ухо. За по-голяма прецизност и точност при откриване на скрит теч е необходимо и използването на специален влагомер. Влагомера се използва задължително за да се разбере влагта в строителните материали. На пръв поглед сухи материали може да съдържат в себе си влага над 90%, което от своя страна говори за
наличие на теч или проникване на голямо количество влага от друго помещение, материал или система.
Откриването на скрит теч е сложно и заради съпътстващите детайли и проблеми около основният теч. Например предполагаем теч от баня на съсед може всъщност да се окаже теч от вашата кухня или тръбата минаваща към мокрото ви помещение.
Тук ще се съсредоточим в обследване и откриване на скрити течове в сгради. Ще разгледаме скрити течове в кухни, бани, тераси, балкони, покриви и мокри помщения.

Как се извършва откриване на скрит теч?

Почти 95% от всички течове в жилищните сгради са свързани с теч от банята, кухнята или мокрото помещение. Това са помещенията през които преминават тръбите на водопровода и канализацията. Това са помещенията и в които се излива и разлива вода.
Ще дадем за пример обследване за теч в жилищна коперация създаващ петно в банята на даден етаж. За да се обследва адекватно скритият теч трябва да има достъп до съседните помещения отгоре и отстрани на засегнатото помещение, в случая банята. Трябва да се замери първо влагата по стени, тавани и под. Замерването за влага ще ни даде информация от коя посока идва скритият теч. Следва оглед с термокамерта за да замерим температрните разлики и посоката на водата. След това с термокамерата виждме дали теча е от тръба на водопровода или от тръба на кнализацията. Ако теча евнтуално е от тръба трябва да се използват термографскта камра и ултразвука за да ес открие с точност мястото на ВиК аварията.
Но тук идва вече големият проблем, че не винаги скритите течове са от водопровод или кнал. Понякога скрит теч може да се покаже и активира от изронени фуги, нарушена
хидроизолация, неправлно монтирана душ кабина или вана, а дори и сифон и смесителна батерия.

За да се открие с точност скрит теч трябва да се има под внимние и факта, че не винаги теча е само един. Може да имате теч от фугите, теч от сифона и теч от тръбата на топлата вода на душ батерията.

Когато се обследват повърхностите в банята се използва специален уред с електромагнитен
резонанс. Но за да сте сигурни 100% в откритите течове трябва да имате и опит на
водопроводчик. Опита на такъв ще помогне да правите диагностика на скрити тчве от неправилни монтжи на вани, душ кбини, сифони, смесителни батерии, душ батерии, мивки и умивалници и други.При последната диагностка и откриване на скрит теч няма уреди, всичко зависи от вашият
професионален опит, умения и знания.
Обощението до тук е, че без уреди и термографски камери не може да бъде открит скрит теч, но и без опит не може да бъде сигурен резултата от обследването за скритият теч.

Видеодиагностиката на канали се налага при проблеми с отичането на каналите или по-честото им запушване. Възможно е използването на диагностиката за откриване на причината за теч от канали. Видеодиагностиката на канали е сравнително стар метод при които напоследък се изплозват все по-нови модерни технически средства. Използват се радиауправляеми роботи и роботи с кабелно и жилно управление. Видеоматериала се записва на електронни носители, като се преработва качеството на записа. Записаният материал се преглежда и се диагностицира проблема. Целта на видеодиагностиката е да се види канала от вътре и да се прецени неговото състояние както и евентуалната причина за създаденият проблем. Дотук всичко е наред, но метода има и своите недостатъци. Когато канала е запушен не може да се направи видеодиагностика. Трябва първо да се отпуши за да премине камерата или робота, а и да се вижда добре. В мръсната вода записа е неясен и качеството ниско. Това пречи на видеодиагностиката и най-вероятно проблема ще остане неоткрит. От друга страна метода е чист и не използва разрушааващи, химични или други вредни за човека и окоолната среда средства. Най-често видеодиагностиката открива следните проблеми при канали и сифони:
-пропаднали канали
-неправилно сглобени канали
-затлачени и запушени канали
-канали обрасли от коренови системи на околната растителност
-спукани тръби липса или увредено уплътнение мужду фитингите незалепени фитинги
-пробити канали при ремонтни дейности и други

Направената диагностика позволява да се открият проблемите и да се локализират с точност, което от своя страна намаля разходите за ремонт на канала. Метода на видеодиагностиката на канали е приложим за канали с диаметър от ф 32 до ф 300 мм. Вече съществуват камери и роботи при които е възможно въртене на главата на записващото естроиство или второ записващо устройство и така канала се записва в две и повече посоки. От около година на пазара има и роботи за вертикални канали и то с различен диаметър. Робота има възможност да се изкачва по канала и дап се спуска по вертикалата на канала. Обикновенно се пускат през отвор на канала или ревизионен канал. Качестовто на записа при новите уреди и роботи е много добро а камерите са с почти микроскопични размери.

Елвидом ООД София професионално откриване на скрит теч с апаратура, без къртене и разбиване.

Comments are closed.