Откриване на скрит теч

откриване на скрит теч

Откриване на скрит теч, откриване и отстраняване на теч.

Откриване на скрит теч е понятие за теч с неясено местоположение и причина. Думата теч се използва за изтичане на течност или газ от система зи високо или ниско налягане. Теч може да се наблюдава и при прахообразни и твърди вещества от даден резервоар, бункер или помещение за съхранение. Всеки скрит теч трябва да се локализира и отстрани. Откриване на скрит теч се извършва с необходимо използване на апаратура за откриване на течове. Ако имате скрит теч и търсите фирма за откриване на течове с препоръки, тази статия е за вас!

Скрити ВиК течове

Ние ще разгледаме по-обстойно течове от ВиК системите. И за да сме по-конкретни ще разгледаме теч от водопровод – тръба с високо налягане и теч от канализация – теч от тръба с ниско налягане.
В повечето случаи тръбите са под земята или вградени в стените и подовете на сградите и много рядко, обикновенно в мазетата и гаражите тръбите са открити. Вградените и скрити тръби, при евентуална ВиК авария или повреда създават така наречените скрити течове от тръби и канали. Откриването на такъв вид скрит теч от ВиК инсталация в жилищна сграда не е никак лесна работа.

Откриване на течове с камера, без къртене

За да се открият скрити течове е необходимо наличие на адекватна и точна апаратура с преобразуване на невидимите за окото инфрачервени лъчи и инфрачервено облъчване. Това е термокамера за откриване на течове, цената на услугите варира според площта, която се обследва. Необходими са също и уреди за преобразуване на ултразвук, които отново е в диапазона на неуловимите за човешкото ухо. За по-голяма прецизност и точност при откриване на скрит теч е необходимо и използването на специален влагомер. Влагомера се използва задължително за да се разбере влагата в строителните материали. На пръв поглед сухи материали може да съдържат в себе си влага над 90%, което от своя страна говори за наличие на теч или проникване на голямо количество влага от друго помещение, материал или система.
Откриването на скрит теч е сложно и заради съпътстващите детайли и проблеми около основният теч. Например предполагаем теч от баня на съсед може всъщност да се окаже теч от вашата кухня или тръбата минаваща към мокрото ви помещение (трябва да се извърши диагностика на теч в банята или друго помещение).
Тук ще се съсредоточим в обследване и откриване на скрити течове в сгради. Ще разгледаме скрити течове в кухни, бани, тераси, балкони, покриви и мокри помнещия.

Как се извършва откриване на скрит теч?

Почти 95% от всички течове в жилищните сгради са свързани с теч от банята, кухнята или мокрото помещение. Това са помещенията, през които преминават тръбите на водопровода и канализацията. Това са помещенията и в които се излива и разлива вода.

Намиране на теч в баня Диагностика на скрит теч.

Ще дадем за пример обследване за теч в жилищна кооперация създаващ петно в банята на даден етаж. За да се обследва адекватно скритият теч, трябва да има достъп до съседните помещения отгоре и отстрани на засегнатото помещение, в случая банята. Трябва да се замери първо влагата по стени, тавани и под. Замерването за влага ще ни даде информация от коя посока идва скритият теч. Следва оглед с термокамерта, за да замерим температрните разлики и посоката на водата. След това с термокамерата виждаме дали теча е от тръба на водопровода или от тръба на канализацията. Ако теча евентуално е от тръба трябва да се използват термографскта камера и ултразвука, за да се открие с точност мястото на ВиК аварията.
Но тук идва вече големият проблем, че не винаги скритите течове са от водопровод или канал. Понякога скрит теч може да се покаже и активира от изронени фуги, нарушена хидроизолация, неправилно монтирана душ кабина или вана, а дори и сифон и смесителна батерия.

За да се открие с точност скрит теч, трябва да се има под внимание и факта, че не винаги теча е само един. Може да имате теч от фугите, теч от сифона и теч от тръбата на топлата вода на душ батерията.

Когато се обследват повърхностите в банята се използва специален уред с електромагнитен резонанс. Но за да сте сигурни 100% в откритите течове трябва да имате и опит на водопроводчик. Опита на такъв ще помогне да правите диагностика на скрити течове от неправилни монтажи на вани, душ кабини, сифони, смесителни батерии, душ батерии, мивки и умивалници и други. При последната диагностика и откриване на скрит теч няма уреди, всичко зависи от вашият професионален опит, умения и знания.
Обобщението до тук е, че без уреди и термографски камери не може да бъде открит скрит теч, но и без опит не може да бъде сигурен резултата от обследването за скритият теч.

Видео диагностика на течове

  • Видео диагностиката на канали се налага при проблеми с отичането на каналите или по-честото им запушване. Възможно е използването на диагностиката за откриване на причината за теч от канали. Видеодиагностиката на канали е сравнително стар метод, при които напоследък се изплозват все по-нови модерни технически средства. Използват се радиауправляеми роботи и роботи с кабелно и жилно управление. Видеоматериала се записва на електронни носители, като се преработва качеството на записа. Записаният материал се преглежда и се диагностицира проблема. Целта на видеодиагностиката е да се види канала от вътре и да се прецени неговото състояние както и евентуалната причина за създаденият проблем. Дотук всичко е наред, но метода има и своите недостатъци. Когато канала е запушен не може да се направи видеодиагностика. Трябва първо да се отпуши за да премине камерата или робота, а и да се вижда добре. В мръсната вода записа е неясен и качеството ниско. Това пречи на видео диагностиката и най-вероятно проблема ще остане неоткрит. От друга страна метода е чист и не използва разрушаващи, химични или други вредни за човека и околната среда средства. Най-често видео диагностиката открива следните проблеми при канали и сифони:

-пропаднали канали
-неправилно сглобени канали
-затлачени и запушени канали
-канали обрасли от коренови системи на околната растителност
-спукани тръби липса или увредено уплътнение между фитингите незалепени фитинги
-пробити канали при ремонтни дейности и други

Диагностика на теч в банята

Направената диагностика позволява да се открият проблемите и да се локализират с точност, което от своя страна намаля разходите за ремонт на канала. Метода на видеодиагностиката на канали е приложим за канали с диаметър от ф 32 до ф 300 мм. Вече съществуват камери и роботи, при които е възможно въртене на главата на записващото устроиство или второ записващо устройство и така канала се записва в две и повече посоки. От около година на пазара има и роботи за вертикални канали и то с различен диаметър. Робота има възможност да се изкачва по канала и се спуска по вертикалната на канала. Обикновено се пускат през отвор на канала или ревизионен канал. Качеството на записа при новите уреди и роботи е много добро, а камерите са с почти микроскопични размери.

Цени за откриване на скрит теч с камера

Елвидом ООД София професионално откриване на течове в София и страната с апаратура, без къртене и разбиване. Предлагаме също и отстраняване на повредата с гаранция. Възстановяване на плочки, стени повърхности и подове.

Цени за диагностика на теч с камера от 148,00 лв с ДДС. Цените се определят  от трудността на обекта, обема на задачата, както и нейната сложност. При по-големи обекти цената за откриване е на час. Един час се таксува 180,00 лв с ДДС.  Минималната ставка за работа е 110,00 лв.

Предлагаме също консултация при закупуване на жилище – 198,00 лв с ДДС

Издаването на протокол е 88,00 лв с ДДС.

Тук да отбележим, че протокола не е доклад!

Comments are closed.