Откриване на течове без къртене

откриване на течове без къртенеОткриване на течове без къртене е сложна задача. За да откриете теч ви трябва апаратура за откриване на течове, термографска камера, знания, опит и термографски сертификат за извършване на дейността.

Скритият теч е характерен и разнороден. Всички течове, при които има налице влага, мухал, стичания,  отчитане на водомера без консумация и дрвуги се наричат скрити течове и нашата задача е да ги открием без къртене.

Професионално откриване на течове без къртене

За качествено и точно откриване на течове се използват така наречените термокамери (термографски камери).  Ние разполагаме и работим само с термографски камери на световно известният производител на термографски камери и прибори Flir.  Защо са трудни за откриване скритите течове? Защото визуалните признаци на влага и теч, не са гаранция за мястото на теча. В 99% от случаите теча е на съвсем различно и доста отдалечено място от видимите следи. Ние ви гарантираме точното откриване и качественото отстраняване на теча, както и предотвратяване на нови неприятни аварии със скрити течове. Откриване на течове без къртене, трябва да се гарантира и документира, затова ние предлагаме на нашите клиенти изготвяне на доклад от откриването на теча. Доклада за откриване на теча е своеобразна гаранция. Доклада се изисква от клиента. Какво включва доклада/протокола?

 • трите имена на поръчителя
 • трите имена на свидетелите
 • адреса на обекта за откриване на теч без къртене
 • визуалните причини за проверката
 • датата на събитието (термографската инспекция)
 • списък на проверените части от обекта
 • обобщение на всички налични проблеми
 • препоръка за отстраняване на проблема
 • сертификационни номера на лицето и фирмата
 • сертификационни номера на камерата
 • сертификационни номера на допълнителното оборудване
 • име на извършващият термографията
 • личен сертификационен печат
 • печат на фирмата
 • подпис на управител
 • подпис на лицето извършващо инспекцията

Отделно получавате напълно безплатна оферта за отстраняването на откритият дефект. Офертата е в писмена форма с подробна разбивка на цените за труд и материали. Изпълнението на офертата за отстраняване на теча се извършва в ден и час удобен на клиента. Приемането на обекта от клиента се извършва с предавателен протокол. Извършваме също отстраняване на течове.

Обследване на течове с камера намиране на теч без къртене. Ремонт и отстраняване на течове.

Comments are closed.