Откриване на течове с апаратура

откриване на течове с апаратураОткриване на течове с апаратура се налага при наличие на доказани скрити течове. Апаратурата за откриване на течове, не е само термокачера (термографска или инфрачервена камера). Използват се още много уреди и различна апаратура, като трябва да отбележим, че всичко използвано като апаратура трябва да е сертифицирано и калибровано. Много хора „откриващи течове“,  работят с термокамерата без да въведат необходимите настройки и да и се зададат стойности на температура, точно разтояние, влага на въздуха, стоиности на коефициента на излъчване, атмосферното налягане, амбиентна температура и още куп неща. За да се зададт нужните стоиности и параметри е необходима апаратура за съответното измерване.

Откриване на течове с апаратура:

Такива съпътстващи апаратури са влагомер, анемометър, барометър, контактен термометър, безконтактен термометър, таблица със стойности на коефициента на излъчване, луксметър, електронна ролетка (уред за дистанционно измерване на разтояние) и други. Изброените апаратури са необходими за да работи термокамерата правилно, а апартура за откриване на теча са термокамера, ултразвук, радиаографи и сканиращи устройства. Всички изброени апаратури за откриване на течове са фарактерни и работят на различен принцип с различни дължини на вълната. За откриване на течове с апаратура се е наложило и приело най-масово термографското обследване и ултразвуковото обследване на обекта. Всички методи за откриване на течове с апаратура се водят като безразрушителен контрол на обекти. С помощта на тази апаратура ние можем да откриваме проблеми и причините за проблемите в даден обект на контрол (тръби, канали, тераси и др.), без да разрушаваме, без да къртим и разбиваме, което всъщност е основното предимство на методите за откриване на течове без къртене.  Ние като професионални термографи и дефектоскописти с лиценз и сертификат за тези дейности извършваме откриване на течове с апаратура. Разполагаме със всички налични уреди и инструменти за откриване на скрити течове.

Откриването на скрити течове без къртене е сериозна задача, чието решения спестява време, средсва и неправомерни разходи. Всеки теч с неясно местоположение и локация трябва да се открие и едва тогава да се пристъпи към отстраняването му. Ние предлагаме откриване и отстраняване на скрити течове от водопроводи, канализация и парни инсталации. Работим по откриване на течове от покриви, тераси и други обекти.

Comments are closed.