Откриване на теч с ултразвук

Откриване на теч с ултразвук за София

откриване на теч с ултразвукОткриване на теч с ултразвук е все по-търсена услуга поради некачественото строителство, ремонти и неподдържани сгради. Видовете течове и начина им на откриване са много различни. Има теч на вода от водопровод под налягане, теч на вода от канализация, теч на вода от фуги на баня или теч на вода от тераса. Всеки вид теч, в зависимост от неговите характерни особености и местоположение налага специфично и индивидуално откриване. При диагностика с ултразвук се извършва преобразуване и усилване на звуците, които издава теча, както и радиографиране на зоните с повишена влага и концентрация на вода.

Откриване на теч с ултразвук

Апаратурата за откриване на течове с ултразвук е електро динамична или механична съпроводена от преобразувател и усилвател. Както споменахме по-горе метода не е единствен и не е приложим за всички скрити течове. При работа с ултразвук средата, където ще се води обследването трябва да е чиста, незамърсена звуково.  Водата трябва да е концентрирана или да е от тръба под налягане. Примерно при теч от канал в куфар на щранг е невъзможно да се локализира с ултразвук. При търсене на течове от външен водопровод в близост до постоянни шумове или подпорни стени от две или повече страни на трасето също процента на точност и успех намаля.

Въпреки всичко метода е приложим за откриване на скрити течове и се използва вече почти 50 години.

Диагностика на скрит теч без къртене!

Ние от Елвидом ООД разполагаме с нужната апаратура за откриване и локализиране на течове с ултразвук. Разполагаме също с всичко необходимо за използване на други методи за диагностика на течове. Предлагаме намиране на теч с камера (термография на теч), откриване на теч с видео диагностика, с микровълнови датчици и други видове влагомери за измерване на влагата в инертните и строителни материали. Микровълновите датчици работят с дължини на вълната, по-големи от тази на инфрачервената вълна. Метода намира приложение за откриване на течове под земята.

Цени за откриване на теч от 290 лв без ДДС. Ние предлагаме откриване на теч с ултразвук за София. Обследване на течове- диагностика на теч в банята с уред за откриване на течове цени от 198,00 лева. 

.

Comments are closed.