Откриване на теч с ултразвук

Откриване на теч с ултразвук заСофия

откриване на теч с ултразвукОткриване на теч е все по-търсена услуга поради некачественото строителство, ремонти и неподържани сгради. Видовете течове и начина им на откриване са много различни. Има теч на вода от водопровод под налягане, теч на вода от канализация, теч на вода от фуги на баня или теч на вода от тераса. Всеки вид теч, в зависимост от неговите характерни особености и локация налага специфично и индивидуално откриване. При откриване на теч с ултразвук се извършва преобразуване и усилване на звуците, които издава теча, както и радиографиране на зоните с повишена влага и концентрация на вода.

Апаратурата за откриване на теч с ултразвук е електродинамична или механична съпроводена от преобразувател и усилвател. Както споменахме по-горе метода не е единствен и не е приложим за всички скрити течове. При откриване на теч с ултразвук средата, където ще се води обследването трябва да е чиста, незамърсена звуково, водата трябва да е концентрирана или да е от тръба под налягане. Примерно при теч от канал в куфар на щранг е невъзможно да се локализира с ултразвук. При търсене на теч от външен водопровод в близост до постоянни шумове или подпорни стени от две или повече страни на трасето също процента на точност и успех намаля.

Въпреки всичко метода е приложим за откриване на течове и се използва вече почти 50 години.

Ние от Елвидом ООД разполагаме с нужната апаратура за откриване и локализиране на течове с ултразвук, като имаме и всичко необходимо за използване на други методи за откриване на течове. Предлагаме откриване на теч камера (термография на теч), откриване на теч с видео диагностика, откриване на теч с микровълнови датчици и други видове влагомери за измерване на влагата в инертните и строителни материали. Микровълновите датчици работят с дължини на вълната, по-големи от тази на инфрачервената вълна.

Цени за откриване на теч може да видите тук. Ние предлагаме откриване на теч с ултразвук за София .

Comments are closed.