Отпушване на водосточни тръби

Отпушване на водосточни тръби от професионални алпинисти

отпушване на водосточни тръбиВодосточните тръби свързват покрива с дъждовната канализация, като целта е да отводнят покрива. Всеки покрив има водосточна тръба, като тръбите могат да преминават през сградата или външно по фасадата. Водосточните тръби се изработват от стомана, мед, пластмаса или комбинирани стоманени тръби с покритие от PVC. Отпушване на водосточни тръби се извършва ръчно или с роботи.

Водосточните тръби обаче понякога се запушват. Отпушване на водосточни тръби се извършва ръчно или с професионални инструменти. Много фирми предлагат отпушване на водосточни тръби, но само през ревизии и на тръбите, които са разположени в помещенията или на кота нула. Ние ви предлагаме отпушване на водосточни тръби с професионална апаратура от покрива до кота 0, като разполагаме с професионални алпинисти.

От какво се запушват водосточните тръби?

Водосточните тръби имат ъгли и кривки по своя път до канализацията. От покрива попадат камъчета, клонки, листа, шума, пера от птици и дори найлонови пликове. И други по-леки отпадъци донесени от ветровете. При ремонт на покривите остават дъски, вар, прахоляк, картони, части от хидроизолацията и други строителни отпадъци. При обилни дъждове или снеготопене отпадъците се отнасят от водата и достигат водосточните тръби. Веднъж навлезли във водосточните тръби не всички отпадъци успяват да преминат през тях. Някои по-обемисти отпадъци засядат и така с течение на времето се получава тапа, която в определен момент (обикновено при обилни дъждове ) се дозапушва и водостока.а започва да прелива от всички съединения. Вътрешните водостоци в такъв момент могат да причинят наводнения и сериозни щети, а външните намокрят фасадата на сградата, която след време се напуква и потъмнява.

Ние предлагаме отпушване на водосточни тръби, ремонт на водосточни тръби и водостоци, монтаж на предпазни решетки по водосточните тръби с цел предотвратяване на запушвания. Естествено през решетките попадат и боклуци, но техният размер неможе да предизвика запушване на водосточната тръба.  Понякога се случва водосточните тръби да подадат, да се огънат или изхлузят, което също води до запушване на водостока. Този род запушване обаче се отремонтира с преработка на водосточните тръби, а не с отпушване.

Професионални алпинисти за град София – отпушване на водосточни тръби на ниски цени.

Comments are closed.