Подмяна на улуци и водосточни тръби

Кога се налага подмяна на улуци и водосточни тръби?

подмяна на улуци и водостоциУлуците и водосточните тръби се амортизират и остарявате с времото, което налага подмяна на улуци и водосточни тръби на всяка сграда след определен период на експлоатация. Материала от който са направени улуците, скобите за улуците, водосточните тръби и скобите на водосточните тръби е подложен на директно на външните атмосферни влияния. Въпреки защитните си покрития улуците, скобите и водосточните тръби се амортизират и износват. Започва корозия иили решене заради действието на слънцето. При такива процеси на увреждане се налага ремонт на улуците и водоосточните тръби, като при по-масови щети се предприема смяна на улуците и водостоците.

При смяна на улуци и водосточни тръби задължително се спазва наклона и диаметъра на тръбите. Желателно е да не се извършват свободни сглобки, снадки и други произволия, а де се изпълнява всичко какот е работило. Всяка промяна на местоположение, наклон, форма и диаметър на водостоци и улуци,, може да доведе до преливане или неправилно отичане на дъждовните води. Смяната на улуци и водосточни тръби е свързана с демонтаж на улуците и водостоците и монтаж наново, като се сменят и всички прикрепящи и държащи елементи. Подменят се задължително всички елементи по отводнителната система на сградата. Поради кризата, а идруги фактори (за общите части не се дават пари за ремонт по традиция) се стига до много некачествени ремонти и преработки с полу-нови, полу-стари материали и от некомпетентни лица с цел по-ниски разходи по ремонта. Всичко това води до щети на сградата!

Доставката и избора на материали оставете на нас! Ние ви консултираме, вие избирате, ние доставяме и сменяме улуците ви и водосточните ви тръби по предварително изготвена оферта след оглед. Огледите се заплащат!  Предлагаме също почистване на улуци. 

Трябва да се знае, че хора които не ценят труда и времето си, най-вероятно имат основание да го правят и се отразява в качеството на работа.

Подмяна на улуци и водосточни тръби  с гаранция.

Comments are closed.