Почистване на улуци

Почистване на улуци в София

почистване на улуциПочистване на улуци е почти задължително. При неподдържане на отводнителната система се получават течове, преливания и разливи на дъждовна вода по фасадата на сградата. Получават се запушване на водостоците и преливане през ревизии, сифони и снадки между тръбите. Такива запушвания могат да предизвикат наводнения и сериозни щети и във вътрешността на сградата. Това е така понеже водосточните тръби преминават отвън, обират сифоните на терасите. Някои преминават и вътре в самата сграда, като може и да са зазидани (вградени в стената или при щранга).

Почистването се извършва поне веднъж в годината. При почистване на улуците се обират всички попаднали предмети. Такива са листа, клонки, торбички, образувалата се шлака, кал и лишей. След това задължително се прогонват за наклон. При не почистване на улуците рискувате да наводните фасадата на сградата и да увредите мазилката трайно.  При нередовно почистване улуците натежават от образувалите се кал и тиня, която задържа водата. Тежестта променя правилният наклон, а постоянната влага поврежда защитното покритие на улука. Следват процеси на  гниене и корозия или да се пука и пропуква, в зависимост от материала. В двата случая води до по-бързото амортизиране на материала и улука като такъв.

Напоследък множество фирми предлагат почистване на улуци, но малко от тях разбират от покриви. За да почистваш и ремонтираш улуци трябват не само алпийски умения, а също и познания и опит с покривните конструкции. Много често пропадналите улуци, което се случва от нередовно чистене, натоварване на улука с тиня и кал се почистват и не се коригира наклона и нивото им. Това води до протичане и преливане при по-проливни дъждове. Почистен но некоригиран улук е все едно непочистен улук. На изображението в началото може да видите щетите от непочистен улук.

Цени за почистване на улуци от Елвидом ООД:

  • Доставка на улуци + монтаж – 17лв/л.м
  • Само поставяне улуци – 8,50лв/л.м.
  • Само поставяне водосточни тръби – 12лв/л.м.
  • Почистване на улуци – 3,50 – 7лв. на линеен метър (почистване + извозване на отпадъците)

почистване на улуци

Comments are closed.