Свързване на газова фурна

Монтаж Свързване на газова фурнаи свързване на газова фурна се извършва само от специализирани и правоспособни технически лица със сертификат и разрешително за работа с газови уреди. След монтажа на фурната е необходимо да я свържем с газта и електрическата мрежа. За изпълнението на свързването има утвърдени стандарти и правила. Преди да предприемем стъпки относно свързването е задължително да се запознаем с изискванията на производителя.

Свързване на газова фурна и котлони

Свързване на газова фурна и котлони може да се раздели на свързване към електрическата мрежа и свързване към газта. Свързване към електрическата мрежа се извършва с електрически кабели спрямо изискванията за безопасност. Обикновено уреда няма кабел в комплекта. Използват се негорими и защитени от удар многожични електрически кабели. Използват се следните цветови кодове:

Код на цвета L1, L2, L3 за външни жици. Обикновено са оцветени в черно и кафяво. N = неутрална жица, обикновено цвета е син. Внимавайте за вярна N-връзка! PE = заземяваща жица. Цветът е зелен / жълт. Спазва се електрическата схема на капака на клемата.

Свързване на газова фурна към газ

Газовите печки, фурни и котлони са тествани и сертифицирани със знак СЕ. Газовите печки и фурни работят с газ от вид H или E (20 mbar) или течен газ (50 or 30 mbar). Преминаването от един вид газ към друг налага смяна на дюзите спрямо инструкцията на съответният производител. Свързването с газта може да се извърши със специална мека връзка за газ, мек и гъвкав маркуч или медни тръби. Всеки начин на свързване се извършва по определен ред, като се изискват различни материали за монтажа. Винаги след смяна от един газ към друг е задължително да се залепи стикер с актуалните данни на използваният в момента газ.

Избора на дюзи не е произволен. Съществуват така наречените таблици на дюзите, където са описани производителите,вида на горелката и използвания газ.
Предлагаме сервиз и ремонт на газови котлони, газови печки за отопление, готварски печки на газ, газови бойлери, сервиз на газови котли, ремонт на газови котли и бойлери и редица други услуги по ремонт и монтаж на газови уреди.

Още от газ сервиз София:

  • монтаж на газова готварска печка
  • свързване на газова печка с бутилка

Comments are closed.