Сервиз за газови бойлери

сервиз за газови бойлери Газовото отоплително оборудване е технически сложен механизъм, изискващ отговорно отношение, периодично извършване на профилактика и редовна замяна на износените материали. Между впрочем това е битов прибор, работещ едновременно с два енерго носителя – електричество и газ, а това го нарежда сред икономичните уреди за отопление на вода, особено ефективни с бързото си загряване. Но използването на какъвто и да е неизправен газов уред застрашава живота и здравето на стопаните на дома, и носи риск за имуществото. Поради тази причина газовите бойлери се нуждаят от редовно обслужване и сервиз, което гарантира избягване на скъпо струващи ремонти или още по-скъпата замяна на агрегат, излязъл от строя.

Сервиз за газови бойлери София

Както и сами вероятно се досещате, не всички проблеми може да забележите и откриете сами. Отчитайки, че експлоатацията на уреда е практически ежедневна, затова и обслужването му трябва да бъде редовно. Пълният списък от проверки и тяхната периодичност обикновено е указана в инструкциите по експлоатация на конкретния модел бойлер. Именно от тези документи се ръководи специалистът за обслужване и сервиз на газов бойлер от съответната фирма.

Не пестете и извършвайте редовно обслужване на основните сервизни дейности:

  1. Почистване на горелките.
  2. Изчистване на горивната камера и газовите канали вътре в бойлера.
  3. Проверка на вградените електронни устройства, обслужващи работата на бойлера.
  4. Регулиране на всички настройки, според указаните параметри.
  5. Проверка на състава на газта в камерата на горене.
  6. Проверка на изключващия механизъм.
  7. Проверка на херметичността на спирателния клапан.
  8. Проверка на цялостта на газопровода на целия участък, разположен в дома ви, особено на местата на тръбите и техните съединения.
Газ сервиз / сервиз за газови уреди

В изброените сервизни обслужвания, според много хора, може да няма нищо сложно. Дори не си помисляйте да свършите изброените работи сами. Това е неоправдан риск. От очите и носа на неопитния човек може да се изплъзнат първите признаци на несъответствия на бойлера и газопровода, или някакви други проблеми и изисквания. В случай на непредвидени ситуации не всеки е способен бързо и правилно да реагира, без да допусне непоправими последствия.

В същото време техникът от фирмата за ремонт на газови бойлери е не само обучен за откриване на неизправностите. Той е отговорен за проведената проверка и нейното качество, което удостоверява с подписа си в необходимите документи, след завършване на съответните ремонтни дейности. От качественото обслужване на газовия бойлер зависи безпроблемната експлоатация, както и безопасността на използващи газовият бойлер.

От казаното до тук разбираме, че газовият бойлер е добро и икономично решение за топла вода, но има своите нужди от сервиз и профилактика.

Ние сме сервиз за газови бойлери и  предлагаме профилактика на газови бойлери, сервиз и ремонт на газови бойлери, монтаж на газови бойлери, пробиване на отвори за въздухопровод на газови бойлери и други услуги за ремонт на бойлери и газови уреди.

Сервиза за ремонт на газови бойлери предлага ремонт на газовият ви бойлер на място в дома ви.

Comments are closed.