Теч от водопровод

теч от водопроводВодопровада е централна система от тръби под налягане за захранване на сградите с така необходимата и жизнено важна вода.  Тръбопровода може да се раздели на градски тръбопровод (външен водопровод) и вътрешен водопровод във самите сгради, като теч от водопровод може да се получи по всяко време, без значение от типа на водопровода.

Теч от водопровод и как се открива?

Често се случва дадена тръба да избие поради високото налягане, механични или химични увреждания (ръжда). Понякога пробива в тръбата е малък с нисък дебит и просто сълзи слабо.  При малък пробив в тръбите се получава теч с малък дебит се полочава скрит теч, поради умерено и плавно разливане, както и липса на шум от излизащата вода под налягане. Теч от тръбопровод, без значение външен или вътрешен водопровод се открива с апаратура. Използва се основно термокамера (термографска камера), ултразвук и влагомери. Естествено освен апаратура за откриване на скрити течове е необходимо и знание и опит от страна на техническото лице, което борави с апаратурата. Термографията е широкообхватна наука и иизисква много знания и опит.

Ние предлагаме откриване на скрит теч от сграден  водопровод с термокамера на марката Flir. Много фирми се гордеят с тази марка термокамери, като най-добрите камери за откриване на течове и извършване на термографски анализ, но това съвсем не е така или поне не е еточно така. Качеството на камерата и нейните способности (технически характеристики) се определят от модела и неговото предназначение.

Откриване на скрит теч от тръба изисква умения и познания по ВиК инсталации и системи. Предлагаме откриване на теч от тръбопровод и отстраняване на теч от водопровод, като се ангажираме и с възтановяване на работната площадка (лепене на плочки, фугиране, мазилки и шпакловка). Непосредствено след откриване на теча се преминава към негоовоото отстраняване. Отстраняване на теч в една готова и нова баня, не е никак лесно начинание. Клиентите очакват да отстраните теча и да възтановите банята с нейните настилки и облицовка, така както е била преди ремонта.

Comments are closed.