Икономично стълбищно осветление

икономично стълбищно осветлениеСтълбищното осветление е система за осветяване на общите части в многоетажните жилищни сгради. Това от своя страна налага използване на икономично стълбищно осветление. Целта на икономично стълбищно осветление са по-ниските разходи за електро енергия и не на последно място поддръжка и ремонти.

Стълбищно осветление с реле. Монтаж на осветление в София

Стълбищно осветление с реле и бутони е най-старата схема за свързване на стълбищно осветление. Използва се да днес и работи безотказно. За да функционира системата е необходимо периодично да се подменят бутоните по етажните площадки и в апартаментите. Бутоните трябва да са качествени и монтирани правилно. Използването на бутони с глим лампа (сигнална светлина) е нежелателно поради редица фактори. Подмяната на бутоните е съпроводена и с подмяна на релето за време, което е известно като стълбищен автомат.

Стълбищното реле може да бъде различно по форма, начин на работа, схема на свързване и функции. Вече се произвеждат и предлагат стълбищни автомати с вградени защити при залепнал бутон, късо съединение и дори електронен таймер. Този тип осветление с бутони и реле за време не е най-икономичното стълбищно осветление. За да се икономиса от ел енергия е необходимо да се разделят токовите кръгове на етажи, но това ще допринесе повече разходи за релета и преработка на ел инсталацията.

Икономично стълбищно осветление със сензори за движение. Преработка.

Преработка на стълбищно осветление със сензори за движение не е сложна процедура, а е задоволително ефективна. При сензорите за движение или датчици за движение, бутоните отпадат и се игнорират от електрическото табло, както и релето за време. Предлагат се датчици, които могат да се монтират до осветителното тяло и това позволява използването на старото осветително тяло.

От една страна това е добре, но от друга цената за монтаж на датчик и датчик прехвърля цената на нов плафон с датчик. Това обикновено налага подмяна на осветителните тела, като се използват нови такива с вграден датчик. Датчиците имат достатъчен обхват и чувствителност, като позволяват настройка на времето за работа на тялото, както и чувствителността на датчика. Осветителните тела със сензор за движение постигат икономия с настройките и с това, че работи само това тяло при което има движение.

Стълбищно осветление с фотоклетки

Фотоклетката се монтира и инсталира при използване на стълбищно осветление с реле за време. Самата фотоклетка блокира използването на осветлението при наличие на достатъчна естествена светлина, като по този начин се постига икономия.
Предлагаме изграждане и преработка на икономично стълбищно осветление с датчици и фотоклетки, както и ремонт на стълбищно осветление.

Изграждане, ремонт и подмяна на стълбищно осветление със сензори за движение и стълбищно осветление с фотоклетка.  Ремонт на стълбищен автомат и преработка схема на стълбищно осветление.

Comments are closed.