Монтаж на електрическо табло

Монтаж на електрическо табло от професионален електротехник с гаранция

Монтаж на електрическо таблоЕлектрическите табла служат за разпределяне на тока по токови кръгове до консуматорите, както и за защита на електроуредите, електроинсталацията и самите нас – хората използващи уредите и ел.инсталацията. Електрическите табла са най-важна част от всяка ел инсталация, без значение от нейното предназначение. Електрическите табла се разделят на много видове и под видове. Основните видове в жилищното строителство са: Главно разпределително табло, Етажно електрическо табло, Електромерно табло, апартаментно електрически табло и бойлерно табло. Всеки вид табло има различно предназначение и функции, както се вижда и от името му. Монтаж на електрическо табло трябва да се извършва от правоспособен електротехник! Монтажа се извършва по предварителен проект и изчисления.

Какво има в апартаментните електрически табла?

Всяко АТ има входящ захранващ кабел, като самият кабел захранва шина или посрещащ главен прекъсвач или предпазител. Новите апартаментни ел табла се изграждат с автоматични предпазители, докато старите бяха с витлови предпазители, които всички ние знаем като бушони. Въпросният кабел е обикновено със сечение от 6 – 10 мм2, като може да е двужилен или трижилен, най-често от тип ПВА или ПВ. Въпросният кабел има фаза, нула и евентуално земя,в зависимост от броя на жилата. Всяко жило се съединява с останалите проводници от вътрешната електро инсталация посредством шини ( за нулата и земята ) и посредством предпазители с фазовите проводници. В таблото може да се монтира звънец, ДТЗ, контактори, сигнализатори и дори контролен електромер от модулен тип, заедно с часовников механизъм.

Цялата електро апаратура на електрическото табло е разпределена в определена схема и закрепена на шина. Таблата могат да бъдат за външен монтаж и за вграждане.

Смяна на електрическо табло

Ние от Елвидом ООД предлагаме доставка и монтаж на електрически табла за къщи и апартаменти, смяна на стари ел табла, ремонт на ел табла, добавяне на предпазители, монтаж на електромери, смяна на предпазители, откриване на късо съединение, отстраняване на късо съединение, смяна на проводници и още много други електро услуги от професионални ел техници.

Монтаж на ел табло цена

Извършваме монтаж на електрически табла за вграждане и открит монтаж на следните цени:

  • Монтаж на електрическо табло с 4 предпазителя и кутия до 8 позиции– 290,00 лв

  • Монтаж на ел табло с 6 предпазителя и кутия до 8 позиции – 320,00 лв

  • Монтаж на ел табло с 8 предпазителя  в кутия 8 позиции- 360,00 лв

  • Монтаж на ел табло с 10 предпазителя и кутия от 12 позиции – 495,00 лв

  • Монтаж на ел табло с 12 предпазителя – 574 лв

  • Демонтаж на апартаментно ел табло  – 90,00 лв

  • Посещение до адрес с цел оглед, консултация и и диагностика за София – 48,00 лв

Цените включват труд и материали. При желание за монтаж на главен АП – 49,77 лв / бр.

Свързване на ел табло с автоматични предпазители.

При желание за по-голяма кутия (12 позиции) с цел скриване на отвора от старото табло – доплащане от 59,85 лв в зависимост от мрката. С тази кутия няма нужда от шпакловка, замазка и други процедури по скриване на отвора от старото табло. Гаранция за монтаж на електрически табла 24 месеца за апаратура и монтаж.

Comments are closed.