Хидрофори

Монтаж на хидрофориСервиз за ремонт и монтаж на хидрофори по домовете предлага професионален ремонт на хидрофор на място. Ако наблюдавате често включване и изключване на помпата при отваряне и затваряне на кран, дори и без консумация на вода от системата и помпата включва и изключва непрекъснато може да ни потърсите на тел 0895 012345. Проблема може да идва от ниско налягане в мембраната на разширителният съд, но може да има и проблем с пресостата. Професионалният монтаж на хидрофори е от съществено значение при продължителната и правилна работа на хидрофора. Неправилен монтаж на хидрофори и помпи означава и преждивеременно износване на хидрофора.

Монтаж на хидрофори с гаранция

При продължителна експлоатация на хидрофора без достатъчно въздух в мембраната на разширителният съд може да се спука самата мембрана, както и от прекомерно високо налягане . Мембраната се разширява прекалено много , залепва в стените на металния съд и се пробива . При проверка на налягането на хидрофора след натискане на игличката на вентила за въздух оттам не излиза въздух или вместо въздух излиза вода  е сигурно че мембраната се е пробила и тогава хидрофора се нуждае от ремонт и подмяна на мембаната или на самият разширителен съд.
Преди подмяната на мембраната да се провери изправността на вентила  и вътрешната повърхност на съда да се почисти от механични примеси и от влага . След монтиране на новата мембрана да хидрофора се напомпва на нужното работно налягане и се тества.
Друга често повреждаща се част е механичният пресостат, като обикновенно се получава частично запушване на отвора на пресостата. Тогава се наблюдават следните отклонения от нормалната работа на хидрофорната уредба:
– наблюдава се забавяне на включването на помпата при което при отваряне на чешма налягането и дебита постепенно намаляват  и след известен интервал помпата се включва.  Наблюдава се забавяне на изключването на помпата, когато налягането в системата е по-голямо от настроеното налягането на изключване

Смяна на пресостат, почистване на пресостата

Пълно запушване на отвора на пресостата също не е рядко и се наблюдава следното:
при налягане в системата по-голямо от налягането на изключване пресостатът не изключва помпата , водата в помпата се прегрява , пластмасовите детайли на ежектора и помпата деформират и има опасност от блокиране на помпата, както и от механично увреждане на лопатките на помпата .
При добро състояние на контактните тела се демонтира пресостата , демонтира се фланеца на мембраната , почиства се входния отвор на пресостата и се монтира фланеца на хидрофора . Може също да се получи пробив на мембраната на пресостата, при което тогава наблюдаваме теч от самия пресостат. Тогава ние подменяме пресостата и се настроива за работа на дадената система.

Сервиз за ремонт на хидрофорни помпи

При продължителна работа се получава износване на контактните тела на пресотата и нестабилен контакт. Това води до отказ за включване. Тогава също пресостата се заменя с нов и отново се настроива. Ползващите пречиствателни филтри трябва да иман едно наум. На всеки две години се полага почистване или подмяна на филтрите.  Други особености се наблюдават и при повреда на възвратните клапи и смукателите на тръбите. Може да се повреди и поплавък. Често се случва хидрофора да е напълно изправен, но поради теч от водопровода на системата да спада налягането. В такъв случай ние извършваме термографско обследване за откриване на теча и го отстраняваме. Хидрофора е сложна система и има нужда от профилактика поне веднъж на две години.

Фирма Елвидом ООД предлага монтаж на хидрофори за София и област София.

Comments are closed.