Откриване на течове с апаратура

откриване на течове с апаратураОткриване на течове с апаратура се налага при наличие на доказани скрити течове. Апаратурата за откриване на течове, не е само термокамера (термографска или инфрачервена камера). Използват се още много уреди и различна апаратура, като трябва да отбележим, че всичко използвано като апаратура трябва да е сертифицирано и калибрирано. Много хора „откриващи течове“,  работят с термокамерата без да въведат необходимите настройки и да и се зададат стойности на температура, точно разстояние, влага на въздуха, стойности на коефициента на излъчване, атмосферното налягане, амбиентна температура и още куп неща. За да се зададат нужните стойности и параметри е необходима апаратура за съответното измерване.

Откриване на течове с апаратура

Такива съпътстващи апаратури са влагомер, анемометър, барометър, контактен термометър, безконтактен термометър, таблица със стойности на коефициента на излъчване, луксметър, електронна ролетка (уред за дистанционно измерване на разстояние) и други. Изброените уреди са необходими за да работи термокамерата правилно, а апаратура за откриване на теча са термокамера, ултразвук, радиографи и сканиращи устройства. Всички изброени апаратури за откриване на течове са характерни и работят на различен принцип с различни дължини на вълната. Масово се използват два начина на диагностика: термографското обследване и ултразвуковото обследване на обекта. Всички методи за диагностика на причини за течове се водят като безразрушителен контрол на обекти.

Апаратура за откриване и диагностика на скрит теч

С помощта на тази апаратура ние можем да откриваме проблеми и причините за проблемите в даден обект на контрол (тръби, канали, тераси и др.), без да разрушаваме, без да къртим и разбиваме, което всъщност е основното предимство на методите за откриване на течове без къртене.  Ние като професионални термографи и дефектоскописти с лиценз и сертификат за тези дейности извършваме откриване на течове с апаратура. Разполагаме със всички налични уреди и инструменти за откриване на скрити течове.

Термодигностика на скрит теч

Намиране и диагностика на течове без къртене е сериозна задача, чието решения спестява време, средства и неправомерни разходи. Всеки теч с неясно местоположение и локация трябва да се открие и едва тогава да се пристъпи към отстраняването му. Ние предлагаме и отстраняване на скрити течове от водопроводи, канализация и парни инсталации. Работим по  намиране на теч от покриви, тераси и други обекти.

Обследване с термокамера цена от 148,00 лева…..

Обследване на течове София и цялата страна.

Comments are closed.