Подмяна на ел табла

Подмяна на ел табла

подмяна на ел таблаИма много изговорени и изписани статии относно електрическите табла. Всички ел табла обаче се амортизират и износват, което налага подмяната им. При подмяна на ел табла всъщност извършваме смяна на старото ел табло с ново ел табло, като не променяме електрическата схема на самото табло. Преработката и подмяна на ел табла (електрическо табло) е свързано с промяна на неговата електрическа схема, което трябва да се извършва единствено и само след направа на нова ел схема. При липса на нова схема промени не се извършват.

Кое налага подмяна на електрическото табло?

Електрическите табла се подменят по няколко причини – планов ремонт, естетически съображения, пожари, къси съединения. Също поради недостиг на мощност, неправилно разпределение, сериозни повреди по тоководещите части. Повечето повреди в старите ел табла се дължат на хлабави връзки и претоварване на дадена токова линия. С течение на времето кабелите, шините и предпазителите загряват и се охлаждат прекомерно, от където губят токопроводимост. Последното води до миризми, пушек и дори къси съединения и пожари. Затова ние ви съветваме при наличие на миризми и пушек прекратете употребата на каквито и да е уреди в дома си и при възможност спрете електрическото захранване от ГРТ (главното табло)., до изясняване и отстраняване на причините.

Смяна на ел табла?

Подмяна на старо ел табло се извършва от професионален електротехник с правоспособност и съответните знания и умения. За да се смени старото електро табло трябва да се спре захранването.  Следва демонтаж на старото ел табло, монтаж на кутията на новото електрическо табло, подреждане на предпазителите. Задължително е прозвъняване на електрическата инсталация и подреждане на кабелите по токови кръгове. При свързването на проводниците на вътрешната електрическа инсталация трябва да се спази посоката на тока. След свързването се проверяват всички токови кръгове с цел да не се допускат грешки и офазяване.

Цени за подмяна на ел табла

Смяна на ел табло от 190 лв до 440 лв в зависимост от броя на предпазителите и големината на кутията. Цените са с труд и материали. Подмяна на ел табло в апартамент с гаранция. 

Демонтаж, подмяна и монтаж на ел табло в апартамент. Подмяна на старо ел табло с ново.

Смяна на ел табло София с качествени материали и сертификат за качество на използваните материали.

Comments are closed.