Теч от канализация

теч от канализацияСкрит теч от канализация и водопровод са често срещан проблем, които трудно се локализира. Причините за появата на течове от канал и водопровод са няколко. Основни причини са некачествено изпълнение, некачествени материали, липса на наклон, преустройство на ВиК системата без проект и разрешително. Наблюдават се още стареене на материала и много други.

Откриване и локализиране на теч от канал или водопровод е трудна задача. За откриване на теч от канализация се използват специални апарати с помощта на които се стига до причината за теча. При опит теча да се локализира с невъоръжено око неуспеха е гарантиран. Без нужното оборудване и апаратура може да се видят последиците и щетите причинени от теч, но не и причината за появата му.

Как се открива теч от канализация?

Благодарение на развитите технологии ни се предоставя възможност да следим пътя на водата и да стигнем с точност до мястото на теча.  Апаратурата с която се открива теч от канализация или тръбопровод работи на принципите на термодинамиката (температурните разлики на обекта).  На езика на професионалната термография, температурните разлика са термични аномалии. Термична аномалия е зона с чувствително повишена разлика в температурите между две или повече зони. Зони може да са предмети или равнини, както и различни части на един обект. Там в термичната аномалия се крие проблем и при търсене на скрит теч е ясно на 100% в термичната зона с аномалиите има проблем. При определени обстоятелства е възможно, дори да се види самият теч от канал, водопровод, тераса или друг вид теч. Естествено за да се открой ясно термичната аномалия е необходимо да се спазят определени условия. Нужно е да се настроят уредите и да се вземат предвид околните фактори. Това от своя страна не е никак лесно.

Термографска диагностика на скрити течове

Термокамерата (термографската камера) ни позволява да открием и посочим мястото на теча с точност до сантиметри. Днешната наука занимаваща се с термографски анализ и се нарича термография. Използва се също дефектоскопия или казано по друг начин това са методи за анализ без разрушаване.

Ние предлагаме откриване и отстраняване на теч от канализация на сгради.

Comments are closed.