монтаж на хидрофор за кладенец

Монтаж на хиидрофор за кладенец се налага с цел да се захрани даден консуматор с вода от собствен водоизточник или да се осигури аварийно захранване с вода. Хидрофора за кладенец може да бъде изпълнен по различни схеми на свързване на хидрофор, но ние ще разгледаме свързване на хидрофорен комплект.

Монтаж на хидрофор за кладенец

монтаж на хиидрофор за кладенец Хидрофорният комплект или хидрофоорната уредба представлява хидрофорна помпа, балон, петпътен вентил, манометър, пресостат и възвратен клапан. Възможно е монтаж на защита или автоматика за хидрофор с цел предотвратяване на работа на сухо. Самият хидрофор за кладенец е добре да се монтира в специална шахта до кладенеца, която е вкопана в земята и е влаго защитена. От помпата към кладенеца се спуска тръба със смукател, които не трябва да достига дъното. Смукателя се спуска на дълбочина спрямо максималният напор на помпата, съобразен с дълбочината на кладенеца. Дължината на смукателната тръба е разтоянието от помпата до смукателя. Нивото на водното огледало се нарича още смукателна дълбочина или дълбочина на засмукване и при стандартни хидрофори е до 9 метра. При водно огледало разположено по-дълбоко се използват специални помпи с ежектори. Това са дълбочинни хидрофорни помпи. Такива помпи имат смукателна дълбочина от 15 до 45 м.

Сервиз за ремонт и монтаж на хидрофори

Затова при иизбор на хиидрофорна помпа за кладенец е необходимо да се изчисли хидрофоорната уредба: дълбочина на засмукване, дебит, напор, обем на балона и начин на управление и защита. Сервиз за хидрофори и хидрофорни помпи предлага монтаж и изграждане на хидрофорни системи и уредби, свързване на хидрофор, както и ремонт на ходрофори. Сервиза извършва дейност ан територията на град София и околните райони.

При нас може да зяавите:

  • Инсталация на хидрофоор
  • Монтаж на хидрофор
  • Монтаж на хидрофорна помпа
  • Монтаж на хидрофор за кладенец
  • Ремонт на хидрофор
  • Смяна на мембрана на хидрофор
  • Настройка на пресостат на хидрофор
  • Изчисляване на хидрофор
  • Консултация и съвет при избор на хидрофор

Comments are closed.