Ремонт на стълбищно осветление

Ремонт на стълбищно осветление

ремонт на стълбищно осветлениеСтълбищното осветление е осветителна електро инсталация на общите части на жилищните сгради. Целта на осветлението е да осветява общите части за определен период от време и да прекратява осветлението, когато няма присъствие в коридорите, етажните площадки и стълбищата. За да функционира това полуавтоматично осветление се инсталира стълбищен автомат и реле за време, които се управляват с ръчни бутони от определени точки на сградата. Професионален ремонт на стълбищно осветление от Елвидом ООД с гаранция.

Доста често, особено при по-стари системи се получават повреди. Ние предлагаме ремонт на стълбищно осветление с реле за време и датчици за движение, както и преработка на стълбищно осветлени към стълбищно осветлени ес датчици за движение и фотоклетки.

Какво се поврежда най-често в стълбищното осветление?

Най-често от всичко се случва да се повреди бутон за управление, т.е да залепне. Залепването на бутона означава постоянен сигнал към релето за време, което на практика не угасва. Постоянната работа на релето води до изгаряне на самият стълбищен автомат или предпазителя му. Отстраняване на изгорелият предпазител или смяната на релето няма да доведат до нормалното функциониране на системата. За да спре да свети стълбищното осветление постоянно, трябва да се открие залепналият бутон и да се елиминира или да се замени с нов. Откриването на такъв тип проблема и доста труден, като изисква отваряне на всички електрически връзки от стълбищната осветителна инсталация.

Преработка на стълбищно осветление

Елвидом ООД предлага ремонт на стълбищно осветление за София и областта, като издаваме гаранция за извършената работа. Предлагаме смяна на реле, смяна на стълбищен автомат, смяна на бутони, откриване на залепнали ключове, смяна на фотоклетки, преработка на осветление с датчици, откриване на късо съединение и още много други.

При преработка на стълбищно осветлени към датчици ние предлагаме на клиентите няколко варианта:

  • Доставка и монтаж на плафон с датчик – 58,00 лв с две година гаранция

  • Доставка и монтаж на плафон с датчик – 58,00 лв с една година гаранция

  • Доставка и монтаж на плафон с датчик – 58,00 лв без гаранция

Цените включват доставка на плафон, демонтаж на плафон, монтаж на плафон, преработка на стълбищно осветление, доставка и монтаж на е брой ел.крушка от 25W.

Цени за ремонт на стълбищно осветление:

  • Доставка и смяна на реле – 88,00 лв

  • Доставка и смяна на стълбищен автомат – 89,00 лв

  • Откриване на залепнал бутон и късо съединение – 88,00 лв на ревизия

Comments are closed.