Термовизия и инфрачервена термография

Каква е същността на термовизията и  инфрачервената термография и кога се прилага термовизия?

термовизия и инфрачервена термография

източник https://bg.wikipedia.org/wiki/Електромагнитно_излъчване

Метода за термовизия и инфрачервена термография намира широко приложение. Инфрачервената термография, наричана още термовизия е метод за наблюдение и визуализация на обекти. Визуализацията на обекта се извършва чрез инфрачервените лъчи. Всеки обект, над абсолютната нула излъчва инфрачервени лъчи, които се улавят с помощта на специализирани апаратури (термографски камери и визьори).

Термовизията е доста стар метод, като за основоположник се счита Сър Уйлям Хершел още през далечната 1800г.   Инфрачервеното лъчение е електромагнитно лъчение, което има дължина на вълната по-голяма от тази във видимият спектър на светлината.  Така при нужда да видим обект, без светлина, в тъмно, без видзуален достъп до обекта (пример : тръби под мазилка) или др. ние използваме инфрачервеното лъчение, като всъщност излъчените от него инфрачервени лъчи се улавят от термографските уреди и се създава картина и образ.

За термографията най-голямо значение има спектъра с дължина на вълната от 7,5 до 14µm. Тук трябва да отбележим и разликата между термовизиони системи и термографски камери. Термокамерите служат основно за контрол, диагностика и измерване на обекти, докато термовизионите камери служат за охрана, военно дело, производство и други.

Основните сфери на провеждане на термовизия и инфрачервена термография и термографски анализ са:

 • медицински диагностики
 • химическа промишленост
 • пройзводствени линии и машини
 • електрически уредби и съоръжения
 • механично оборудване
 • енергийна ефективност
 • безразрушителен контрол и диагностика
 • превантивна диагностика и контрол

Термовизионните прибори се използват предимно в следните сфери:

 • оръжейни системи
 • военна техника
 • охрана
 • спасителни операции
 • навигация
 • митнически проверки
 • полицейски проверки
 • разузнаване
 • наблюдение и контрол

Защо се провежда термографски контрол и обследване на сгради и с какво се подобрява енергоефективността на сградата?

След термография и термографски анализ на дадена сграда се анализира всеки сантиметър от сградата. Температурните разлики показват следите с голяма температурна загуба, като ги откроява ясно и точно. обследването показва всички дефекти, пукнатини, нецялостни, наличие на влага и по-висока топло загуба. Инфрачервената диагностика определя проблемите и ти си отстранявате на време. Термокамерата позволява проверка на дограми, врати, под покривни пространства, влага в мазета и откриване на течове.

За да се извърши термовизия, обаче трябва да имаме подходящи условия. За откриване на дефекти в топлоизолация е необходима температурна разлика между вътрешната температура в сградата и околната, външна температура на въздуха. Разликата трябва да е около 20 ºC и да е поддържана поне 24 часа, като отклонението не е повече от +/- 2ºC. с понижаване на температурните разлики се понижава и ефективността на метода, което от своя страна води до пропускане на по-дребни дефекти. Термовизия не се извършва при неблагоприятни атмосферни влияние – дъжд, слънчева интензивна светлина, сняг, вятър, висока влажност над 80%, мъгла и други. Най-качествени термовизионни резултати имаме в нощно време и отсъствие на вятър и мъгла. Някои термографи практикуват термовизия през лятото, като охлаждат вътрешните помещения и така създават температурна разлика, но метода не е точен!

Качествена термовизия и инфрачервена термография от Елвидом ООД.

Comments are closed.