Уреди за откриване на течове

уреди за откриване на течовеНапоследък засилващата се криза, нарастването на конкуренцията и свиването на пазара накара много фирми и частни лица да се заемат с откриването на течове, термография и термографски анализи.  Като цяло увеличаващата се конкуренция създава смут и суматоха и в средите занимаващи се с термовизия.  Появяват се новости в инструменти и начини за откриване на течове. За откриване на скрити течове са необходими уреди за диагностика на течове и много опит и познания в сферата на строителството.  Като разбира основно е необходимото обучение и сертификат. Разбира се става дума за безразрушителен метод на контрол и диагностика на обекти.

Уреди за откриване на течове?

Уреди за откриване на течове, апаратура за откриване на течове или начини за откриване на течове са общи понятия. Откриването на течове не е еднопосочно и еднозначно и затова могат да се използват няколко начина и няколко уреда за откриване на течове. Всеки теч е индивидуален и това налага използване на няколко уреда за откриване на теч и доста богат опит в сферата на скритите течове. Всяка фирма работеща в сферата трябва да има наличен термовизьор, термографска камера, ветромер, влагомер, рулетка, термометър (контактен и безконтактен), компютър, фенерче и карта с памет. Това са задължителни инструменти при провеждане на обследване за откриване на теч.

 Друго важно е персонала провеждащ откриването на теча, да е наясно, освен с методите, инструментите, то и с особеностите на даденият обект. При търсене на теч от водопровод или канал да е наясно с начина на изграждане на тръбна мрежа, начин на разклонение, дълбочина на полагане и други, като правилото се запазва.  Нуждата от опитен и запознат персонал при откриване на течове е ясна. Можете ли да си представите следното: налага се откриване на теч на покрив, скатен покрив. Персонала го е страх да се качи на покрива, не разбира нищо от покриви. Не е наясно с хидро изолационните решения на покривите. Не разбира от покривни конструкции и не се съобразява с особеностите на обекта. При такива обстоятелства уредите за откриване на теч вече няма да окажат никаква полза.

Намиране на скрити течове с камера

Всички възможни уреди за откриване на теч и опитен персонал запознат с обекта на контрол. Съобразяване с физичните величини и старателно проучване на обекта за контрол може да даде желаните резултати и откриване на причината за теча.

Накрая ще разясним и нещо важно за уредите за откриване на теч. Всеки уред използван от сертифицираното лице или фирма трябва, също да бъде сертифицирано. Използването на несертифицирани уреди е забранено и нежелателно. Това са уреди, които не са преминали тестовете за клас на точност. Те не са калибрирани и не са чекнати. Липсата на сертификат на използваните уреди води до неточни и неверни резултати.

Comments are closed.